Email Marketing

ConverKit

Công cụ gửi Email Marketing

Convertkit là một công cụ email marketing và gửi mail tự động, cho phép bạn phát triển danh sách email của mình và sau đó tự...

Haravan

Giải pháp về Thương mại điện tử

Haravan là một nền tảng công nghệ cung cấp cho các doanh nghiệp các giải pháp về thương mại điện tử tương tự như Shopify:...

Zapier

Kết nối các ứng dụng để tự động hóa

Zapier là một công cụ tự động hóa trực tuyến kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn, chẳng hạn như Gmail, Slack, Mailchimp,...

Ladiflow

Tương tác với khách hàng dựa trên hệ thống phân luồng tự động

LadiFlow là giải pháp Marketing Automation được phát triển bởi đội ngũ LadiPage Việt Nam. Là nền tảng giúp nhà bán hàng tương tác với khách...