Marketing Automation

ConverKit

Công cụ gửi Email Marketing

Convertkit là một công cụ email marketing và gửi mail tự động, cho phép bạn phát triển danh sách email của mình và sau đó tự...

TriggerM

Email Marketing Automation

TriggerM là đơn vị cung cấp giải pháp Email Marketing Automation hỗ trợ Sale – Marketing hàng đầu cho doanh nghiệp SMEs tại Việt Nam.

LadiChat

Livechat với khách hàng đa kênh

LadiChat là nền tảng kết nối khách hàng đa kênh, giúp doanh nghiệp thiết lập, quản lý live chat và kết nối với các website...

Ladiflow

Tương tác với khách hàng dựa trên hệ thống phân luồng tự động

LadiFlow là giải pháp Marketing Automation được phát triển bởi đội ngũ LadiPage Việt Nam. Là nền tảng giúp nhà bán hàng tương tác với khách...